Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe:
za oddajo nepremičnine ID znak: del stavbe 2016-1365-65, katastrska občina 2016 BLEKOVA VAS stavba 1365 del stavbe 65 (ID 5798167) v izmeri 23,03 m2, ki v naravi predstavlja garažno mesto, v najem, in sicer za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja za leto dni.

Podrobnejše informacije namere, povabilo k oddaji ponudbe in obrazec za oddajo ponudbe so objavljeni tukaj.