Občina Logatec, Tržaška cesta 50a, Logatec, na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 s spremembami) objavlja namero o oddaji v najem poslovni prostor na naslovu Notranjska cesta 14, Logatec, pov. 14,59 m². Poslovni prostor se oddaja za dobo petih let. Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na spletni strani Občine Logatec.