Namera o oddaji poslovnega prostora v najem, 2019, poslovni prostor v prvem nadstropju, v izmeri 9,60 m², na Notranjski cesti 4, LogatecObčina Logatec, Tržaška cesta 50a, Logatec, na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) objavlja namero o oddaji poslovnih prostorov v najem: poslovni prostor v prvem nadstropju, v izmeri 9,60 m², na Notranjski cesti 4, Logatec. Poslovni prostor se oddaja za dobo enega leta. Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od datuma objave te namere na spletni strani Občine Logatec.