Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18) objavlja namero o oddaji poslovnega prostora v najem, ki se nahaja v etaži 4 (mansardi) objekta na Notranjski cesti 14, 1370 Logatec, v izmeri 13,13 m2, z ID 2017-326-30, k.o. 2017 Dolenji Logatec.

Poslovni prostor se odda za obdobje enega leta. Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od datuma objave te namere na spletni strani Občine Logatec.