Bliža se konec leta in s tem čas, da ocenimo, kako uspešni smo bili v letu, ki se poslavlja. Eno izmed področji, kjer bomo prevetrili uspehe, je tudi športno. Na spletnih straneh Občine Logatec ter v zadnji številki Logaških novic je z namenom, najti najbolj zaslužne in uspešne športnike leta 2010, objavljen javni razpis za podelitev priznanj na področju športa.

Kdo lahko prejme priznanje?
Priznanja se podeljuje na podlagi Pravilnika o priznanjih na področju športa v občini Logatec (Logaške novice, št. 4/2007), in sicer priznanje za izjemne dosežke in priznanje za življenjsko delo na področju športa v občini Logatec. Prvo se podeljuje najboljšim športnikom, športnicam in športnim ekipam za vidnejše športne dosežke v državnem in mednarodnem merilu ter športnim delavcem in delavkam za izjemne dosežke pri organizaciji, razvoju in promociji logaškega športa. Priznanje za izjemne dosežke se lahko podeli tudi športnim društvom, posameznikom in posameznicam ob njihovih visokih jubilejih ter za uspešno znanstveno in publicistično delovanje na področju športa, za uspešno izvedbo športno tekmovalnih ali množičnih prireditev. Priznanje za življenjsko delo na področju športa v občini Logatec pa se podeljuje za dolgoletno življenjsko delo posameznikom in posameznicam, in sicer le enkrat v času njihovega delovanja na področju športa.

Izberite najboljše športnike
Kdo bo priznanje dobil za leto 2010? Na potezi so predlagatelji, posamezniki, športna društva in ustanove. Lansko leto je bilo predlogov izredno veliko, vendar so se ponavljali. V izogib lanskoletni izkušnji svetujemo, da se predlagatelji, ki bi radi podprli določenega športnika, športnico, društvo, združijo in podajo le eno vlogo. Predloge za izjemne dosežke naj predlagatelji opremijo z navedbo rezultatov, ki naj bi predstavili nek izjemen dosežek na vrhunskem nivoju.  Tisti, ki bodo predlagali dobitnike priznanj za življenjsko delo, pa naj  utemeljitev zapišejo v obliki  zgodbe o uspehu posameznika ali organizacije, ki je s svojim delom pustila neizbrisan pečat,  naredila prelomnico ali pa revolucijo, v pozitivnem smislu, na področju športa v občini Logatec.

Razpisna dokumentacija in vse ostale informacije so na voljo od 15. novembra 2010 v sprejemni pisarn občine Logatec ter na spletni strani www.logatec.si, in sicer na tej povezavi. Rok za oddajo predlogov je 15. december 2010. Te bo nato obravnavala posebna komisija ter izbrala dobitnike visokih priznanj, ki jih podeljuje Občina Logatec za izjemne športne dosežke. Priznanja bodo podeljena predvidoma konec januarja ali v začetku februarja naslednje leto, na slavnostni prireditvi.

Nagrajenci preteklih let
Spomnimo, kdo so bili dosedanji dobitniki priznanj:
– za leto 2007: Janez Bončina in Bogdan Comino za življenjsko delo
– za leto 2008: Viktor Tršar za življenjsko delo
– za leto 2009:  Ženska mladinska ekipa Namiznoteniškega kluba Logatec – izjemni dosežki, Tamara Mavsar – izjemni dosežki, Vasja Rupnik – izjemni dosežki, Rok Tršan – izjemni  dosežki, Matej Šimenc – izjemni dosežki ter Boštjan Klavžar – izjemni dosežki.

Damjan BARUT, spec., l.r.
Občinska uprava