V mesecu maju je na parkirišču Krpan začela obratovati nova tržnica, ki jo upravlja Komunalno podjetje Logatec. S tržnico na novi lokaciji je zagotovljen lažji dostop do prodajnih mest, poenoten izgled prodajnih prostorov, prodajalcem in kupcem pa je znotraj tržnega prostora omogočena uporaba pitne vode ter javnega WC-ja, poskrbljeno pa je tudi za ločeno zbiranje odpadkov. Tržnica je postavljena v sam center Logatca, kar naj bi prispevalo tudi k dodatni oživitvi družabnega življenja na ulicah mesta Logatec.

Tako za ponudnika blaga kot kupce je zagotovo pomemben element tržnice tudi Tržni red na tržnici. V njem se določa pogoje trgovanja, lokacijo in obratovalni čas, pravice in dolžnosti upravljavca in prodajalcev, seznam blaga, s katerim se trguje itd. Obratovalni čas tržnice se deli na zimski, od začetka oktobra do konca marca, in poletni čas, od začetka aprila do konca septembra. To pomeni, da boste sveže sadje, zelenjavo, cvetice, gobe, gozdne sadeže in ostalo blago lahko kupili vsak dan od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro, v zimskih mesecih med 8. in 17. uro, ter ob sobotah med 7. in 14. uro. 

Prodajalci se za najem stojnice, na voljo jih je osem, obrnejo direktno na upravljavca tržnice (ga. Katja Markič), ki bo za daljši najem pripravil ustrezno pogodbo oz. izdal potrdilo o plačilu dnevne pristojbine, ki ga mora ponudnik blaga hraniti do konca obratovalnega časa. Na Komunalnem podjetju Logatec so pripravili računalniško evidenco rezervacij, tako da je mogoče vsak trenutek preveriti, katere stojnice so še proste in kateri prodajalci na posamezen dan ponujajo svoje izdelke. Cene najema boste našli v Ceniku tržnih prostorov, ki je objavljen na internetni strani www.kp-logatec.si, in sicer znaša dnevni najem z rezervacijo 6 EUR, brez predhodne rezervacije 18 EUR, za najem kvadratnega metra talne površine pa vam bodo zaračunali 3 EUR. Dobro je vedeti, da bo cena najema z rezervacijo do konec junija znašala le 3, 60 EUR, po tej ceni pa bodo prvih 15 dni prodajali tudi tisti, ki bodo tržni prostor najeli prvič. Upravljavec se želi na ta način približati ponudnikom, da preizkusijo možnosti, ki jim jih nudi nova lokacija, in hkrati zagotoviti ponudbo za vse obiskovalce in potencialne kupce.

Čeprav je prodajalcem z letošnjo pomladjo na voljo nova tržnica, številni ponudniki sadje in zelenjavo ponujajo tudi na ostalih javnih ter zasebnih površinah. S prostorskimi akti Občine Logatec so natančno določena območja, kjer je izven tržnice sploh še možna prodaja, pri čemer pa so ta področja v večji meri namenjena mesečnim sejmom. V kolikor prodajalec vseeno želi prodajati izven tržnice in je prostor last Občine Logatec, se mora za soglasje in najem prostora obrniti na Občino, za ostale površine v zasebni lasti pa na lastnike teh površin. Nadzor nad prodajo zunaj prodajaln izvaja tržni inšpekcijski organ, ki kršitelje brez pridobljene dokumentacije skladno z zakonom ustrezno kaznuje. Za uporabo javne površine za prodajo na premičnih stojnicah in sejmih bo najemnik za vsak začetni kvadratni meter na dan odštel 1 EUR, za mesečni zakup prostora pa 20 EUR/m².
Novo tržnico torej imamo, zato si lahko želimo le še veliko kakovostnih ponudnikov, številne kupce ter veliko sončnih dni, ki bodo privabili oboje.

Romana Hribar, Občinska uprava