Občinska inšpekcija občine Logatec je v mesecu juliju ponovno izvajala poostrene nadzore nad pravilnim ločevanjem odpadkov v večstanovanjskih objektih v občini Logatec. Predmet nadzora so bile črne posode z nekoristnimi odpadki, za katere smo pričakovali, da bodo večinoma prazne, saj se ob pravilnem ločevanju odpadkov posode le redko napolnijo, v preteklih nadzorih pa je bilo tudi ugotovljeno rahlo izboljšanje stanja na navedenem področju. Žal smo hitro ugotovili, da smo se pošteno ušteli, saj smo po temeljitem pregledu odloženih odpadkov razočarano ugotovili, da stanovalci večstanovanjskih objektov sploh ne ločujejo odpadkov. V odloženih vrečah, katere vsebino smo skrbno preverili, smo našli vse vrste različnih odpadkov, ki ne sodijo med nekoristne odpadke. Glede na vsebino odloženih vreč (v katerih se je nahajala plastična embalaža, steklo, biološki odpadki, oblačila, gradbeni material in celo kosovni odpadki) smo presenečeno ugotovili, da stanovalci sploh ne ločujejo odpadkov, temveč jih brezbrižno odlagajo v isto vrečo za odpadke, ko pa se le ta napolni, jo brez kančka slabe vesti odvržejo v prvo najbližjo posodo za odpadke. Občinska inšpekcija bo zaradi navedenih kršitev poostrila nadzor tudi v prihodnje, inšpektor pa bo stanje na terenu redno preverjal tudi na način neposrednega nadzora povzročitelja in pregleda vsebine odvrženih odpadkov na kraju samem. V občini Logatec je na podlagi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Logatec, organizirano obvezno ločevanje komunalnih odpadkov, s katerim želimo predvsem zmanjšati količino mešanih komunalnih odpadkov, in s tem preprečiti nepotrebne škodljive posege v okolje. Globa za nepravilno uporabo zabojnikov za prevzemanje ostankov komunalnih odpadkov in ločenih frakcij znaša 150 evrov za fizično osebo in odgovorno osebo pravne osebe, ter 800 evrov za pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

Občinska inšpekcija Občine Logatec