vabilo

zapisnik

– Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 10. redni seji ter nadaljevanju 10. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec

 

DNEVNI RED (številke, ki označujejo posamezno točko, zapisane glede na spremembo dnevnega reda iz 10. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec):

10. Ukinitev javnega dobra (oziroma 
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Janja Masle, svetovalka III
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

11. Končno poročilo – Pregled poslovanja Krajevne skupnosti Tabor v letu 2018
Predlagatelj: Nadzorni odbor Občine Logatec
Poroča: Špela Tomić, članica NO

12. Končno poročilo – Oskrba starejših na domu 2018
Predlagatelj: Nadzorni odbor Občine Logatec
Poroča: dr. Anton Gosar, član NO

13.Končno poročilo – Nadzor sofinanciranja bivanja v domovih za starejše 2018
Predlagatelj: Nadzorni odbor Občine Logatec
Poroča: dr. Anton Gosar, član NO

14.Obravnava predloga Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2019
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalca: Mateja Čuk, sekretarka in Rajko Leban, direktor GOLEA
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

15. Odgovori na svetniška vprašanja

 https://www.youtube.com/watch?v=KMbPopOlM88