Ljudsko izročilo pravi, da je na mestu kjer stoji sedanja cerkev, bila že okoli leta 1200 kapelica. Kronika zavraške župnije, kamor spada Medvedje Brdo, navaja, da sedanja cerkev stoji na temeljih iz 11. stoletja, odkriti ostanki freske sv. Jurija pa so iz 15. stoletja. Valvasor omenja cerkev kot eno izmed 27-ih podružničnih cerkva vrhniške župnije.

Ustno izročilo pravi, da so v srednjem veku, v času kuge umrle z Vrhnike pokopavali na Medvedjem Brdu.
Cerkev je bila leta 1684 predelana iz gotskega v renesančni slog, druga predelava je bila opravljena leta 1911. Letnici sta bili odkriti leta 1974 na podstrešju cerkve.

Lokacija: Medvedje Brdo

 

 

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 4136
Ime enote:  Medvedje Brdo – Cerkev sv. Katarine
  
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, pokopališče, sv. Katarina
Tekstualni opis enote:
Cerkev v arhitekturni in likovni podobi predstavlja razvojne faze od poznosrednjeveško zasnovane cerkve na mestu kapele sv. Gabriela s pokopališčem, do prezidav v 17. in 18. stol. ter dozidave zahodnega zvonika in zakristije v 19. stol.
Datacija enote: prva četrtina 16. stol., 18. stol., 19. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MEDVEDJE BRDO
Občina: LOGATEC
Lokacija:
Cerkev s pokopališčem stoji v zaselku Medvedje Brdo, južno od Šinkovčevega griča.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika  spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Katarine s pokopališčem v Medvedjem Brdu za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 115/2006-4956
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 11.11.2006 – 

Vir: arhiv Občine Logatec in Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 27. 5. 2013