Logaška podjetniška šola

Začetek: Torka, 22. marca 2022 

Zaključek:  Torek, 31. maj 2022

Način izvedbe: predavanja bodo ob torkih od 16:30 do 19:00 ure

Kraj izvedbe: Cooworking prostor v GRC Zapolje (OC Zapolje III/5, 1370 Logatec)

Kotizacija: 50,00 EUR za mlade do 30. leta starosti

                   100,00 EUR za ostale udeležence

 Informacije: pišite na e-naslov sebastjan.cvetreznik@logatec.si

 

Rok za prijavo smo podaljšali do četrtka, 31. marca 2022

button

 

 

Kaj ponuja podjetniška šola:

  • Intenzivna 80-urna šola podjetništva (30 ur izobraževanja v živo, 20 ur samostojno delo, 10 ur individualnega mentorstva, 10 ogled dobrih praks, 10 ur ekskurzija)
  • Celodnevna start-up podjetniška ekskurzija – ogled podjetniškega inkubatorja, tehnološkega parka in pospeševalnika, ogled dobrih praks ipd.
  • Vključeno gradivo in drugi materiali
  • Zaključno srečanje s predstavitvijo podjetniških idej

 

 Vsebina izobraževanja:

Osnove podjetništva
Kaj pomeni biti podjetnik; podjetniška miselnost; ključne osebne lastnosti podjetnikov; osebna rast; uspeh in neuspeh; podjetniški način življenja; motivacija, želje, cilji; tipične pasti; podjetniška etika. Sodelovanje gosta iz prakse, primer podjetnika.

Začetek podjetniške poti
Različne pravne oblike poslovanja, postopek ustanovitve s.p., postopek ustanovitve d.o.o.; podporne podjetniške organizacije – podjetniški inkubatorji, pospeševalniki, ustvarjalniki, obrtno- podjetniške in gospodarska zbornica.

Preverjanje poslovne ideje in priprava poslovnega načrta
Viharjenje možganov (brainstorming), dizajnerski pristop (design thinking), kako inovativno nadgrajevati ideje. Elementi poslovnega načrta, vitek (lean) razvoj poslovnega modela, platno poslovnega modela (business model canvas).

Osnove trženja, marketinga in prodaje
Definiranje trga, kako se določa cene, kako določimo lastno in prodajno ceno, predstavitev poteka prodaje, elementi marketinškega spleta, vrste marketinga, digitalni marketing, spletni marketing, trženjskih strategij, gverilskega marketinga, trženja od ust do ust, odmevnega trženja, viralnega trženja in direktnega marketinga.

Blagovna znamka – konkurenčna prednost
Blagovna znamka je ključnega pomena za uspešnost vsakega podjetja. Kaj je blagovna znamka in na kaj vse morajo biti pozorni, ko gradimo podjetje. Kako načrtovati in uvajati sodobne marketinške aktivnosti, sploh pri start-upih in novoustanovljenih podjetjih oziroma produktih. Kako uspešna blagovna znamka komunicira tisto, kar dejansko daje od sebe – to, kar uporabnik pričakuje, tudi dobi. Podjetja z uspešnimi blagovnimi znamkami so znala v pravem trenutku najti prave nastavke, nekateri so to naredili povsem intuitivno, drugi bolj strukturirano.

Digitalni marketing
Uporaba brezplačnih in plačljivih spletnih orodij za trženje produktov, osnove Google Analytics, spletno trženje produktov, promocija prek spletnih družbenih omrežij itd.

Poslovno komuniciranje in javno nastopanje
Predstavitev poslovne ideje (elevator pitch); poslovno komuniciranje, učinkovita komunikacija, osnovna pravilna pisane poslovne komunikacije, javno nastopanje, bonton.

Pravno formalni vidiki delovanja podjetja
Finančno poslovanje: izdaja računov, knjiženje, obveznosti do države (davki, DDV, prispevki), letna poročila, krovna zakonodaja, ki jo mora poznati vsak podjetnik, osnove računovodstva, zaposlovanje, prijave na razpise.

Internacionalnizacija
Metode vstopa na tuje trge, proces internacionalizacije, pozicioniranje na trgu, management mednarodnega poslovanja.

Sodobna start-up podjetja
Ogled primerov dobrih praks, npr. ABC pospeševalnik v Ljubljani, predavanja strokovnjakov iz prakse.

  

 button