Od 27. 5. 2022 do 12. 6. 2022, bosta javno razgrnjena Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve – individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev in Elaborat lokacijske preveritve za namen individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev v EUP DL-46 v občini Logatec, ki ga je izdelalo podjetje ARCH DESIGN, d.o.o., Teslova 9, 1000 Ljubljana, odgovorni prostorski načrtovalec Matjaž Krajnik, št. elaborata 13/22, april 2022, za zemljišča parc. št. 1550/36, 789/116, 789/120-del, 789/123-del, 789/124-del, 789/125-del, 789/126, 789/127, 789/128, 789/129, 789/130, 789/131, 789/132-del, 789/133, 789/134, 789/135, 789/136, 789/137, vse k. o. Dolenji Logatec. 

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure ter na spletu.

– Javno naznanilo

– Pobuda

– Elaborat

– Grafika (.zip)

DOPOLNJENO GRADIVO

– Dopolnjen elaborat 1 – objava avgust 2022 in Grafika (.zip)

Dopolnjen elaborat 2 – objava september 2022

Dopolnjen elaborat 3 – objava oktober 2022; obrazložitev zelenih površin

Dopolnjen elaborat 4 – objava februar 2023 in Grafika (.zip)

Dopolnjen elaborat 5 – objava marec 2023

Dopolnjen elaborat 6 – objava maj 2023

 – Dopolnjen elaborat 7 – objava november 2023 in Grafika (.zip)