Od 28. 1. 2022 do 13. 2. 2022, bosta javno razgrnjena Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi in Elaborat lokacijske preveritve za območje posamične poselitve v EUP RO-32 v občini Logatec, ki ga je izdelal Studio Formika, d.o.o., Kraška ulica 2, 1380 Cerknica, odgovorni prostorski načrtovalec Nejc Gosak, št. elaborata ELP 14/2021, Cerknica, december 2021, za parc. št. 1257/8-del, 1260/1-del, 1260/7-del, 1280/3-del in 1280/7-del, vse k. o. Rovte

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure ter na spletu.

Javno naznanilo

Elaborat

Grafika (.zip)

DOPOLNJENO GRADIVO

Dopolnjen elaborat – marec 2022 in Grafika (.zip)

Dopolnjen elaborat – junij 2022 in Grafika (.zip)

Dopolnjen elaborat – oktober 2023

Od 20. 12. 2023 do 8. 1. 2024 bosta javno razgrnjeni Pobudi za izvedbo postopka lokacijske preveritve določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi ter pobuda za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev in Elaborat lokacijske preveritve za območje posamične poselitve v EUP RO-32 v občini Logatec, ki ga je izdelal Studio Formika, d.o.o., Kraška ulica 2, 1380 Cerknica, odgovorni prostorski načrtovalec Nejc Gosak, št. elaborata ELP 14/2021, Cerknica, oktober 2023, za parc. št. 1257/10-del, 1257/14-del. 1260/10-del, 1260/7-del, 1260/8-del, 1260/9-del, 1280/10-del, 1280/7-del, 1280/8-del, vse k. o. Rovte

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure ter na spletu.

Javno naznanilo

Dopolnjen elaborat – oktober 2023