Od 10. 3. 2021 do 25. 3. 2021 bosta javno razgrnjena Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve – za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi in za individualno odstopanje od prosotorsko izvedbenih pogojev ter  Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, ki ga je izdelal Esplanada, d.o.o., Slovenska vas 8, 8232 Šentrupert, odgovorni prostorski načrtovalec Gordana Vesel, št. elaborata 54/2020, Slovenska vas, december 2020.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure ter na spletu.

Javno naznanilo

Pobuda

Elaborat

Grafika (.zip)

 

Dopolnjen Elaborat, maj 2021

Dopolnjena Grafika, maj 2021 (.rar)

Dopolnejna Grafika, maj 2021 (.zip)