Od 14. 8. 2020 do 31. 8. 2020 bosta javno razgrnjena Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve – za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, ki jo je podal Roman Treven, Hotedršica 151, 1372 Hotedršica in Elaborat lokacijske preveritve za območje posamične poselitve v EUP RA-15 v občini Logatec, ki ga je izdelal Studio Formika, d.o.o., Kraška ulica 2, 1380 Cerknica, odgovorni prostorski načrtovalec Nejc Gosak, št. elaborata ELP 03/2020, Cerknica, junij 2020, za parc. št. *22 in 43/3-del, obe k. o. Ravnik.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure ter na spletu.

Javno naznanilo

Pobuda

Elaborat

Grafika (.zip)

 

Status: Sklep sprejet na 13.redni seji Občinskega sveta Občine Logatec. Objava v Logaških novicah št. 11/2020.