Od 19. 3. 2021 do 4. 4. 2021 bosta javno razgrnjena Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve –  določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi in Elaborat lokacijske preveritve za območje posamične poselitve v EUP RO-118 v občini Logatec, ki ga je izdelal Studio Formika, d.o.o., Kraška ulica 2, 1380 Cerknica, odgovorni prostorski načrtovalec Nejc Gosak, št. elaborata ELP 01/2021, Cerknica, februar 2021, za parc. št. 78/1 in 78/5, k. o. Rovte.  

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure ter na spletu.

Javno naznanilo

Pobuda

Elaborat

Grafika (.zip)

 

Stališče do pripomb in predlogov

 

Dopolnjen Elaborat, maj 2021