claustra.org

 https://www.youtube.com/watch?v=tFkzNfmUf6o

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 449
Ime enote:  Logatec – Zaporni zid in kastel

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote: zaporni zid, kastel, cesta
Tekstualni opis enote: Zaporni zid s tremi stolpi in mnogokotnim kastelom julijsko alpskega poznoantičnega zapornega sistema in trasa itinerarske ceste, ki je bila na tem delu vsekana v pobočje hriba v dolžini 100 m (Skalna vrata). Dolžina vsega zidu je 717 m.
Datacija enote: rimska doba
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC

PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013