OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 18629
Ime enote:  Logatec – Vila Tržaška 11

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: vila
Tekstualni opis enote: Tip vile z vrtno ureditvijo je kvadratnega tlorisa z zamikom vhodnega dela, enonadstropna s položno štirikapno streho. Fasade pritličja obdelane v kamnu. Nadstropje loči pravokotni zidec.
Datacija enote: prva polovica 20. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Tržaška cesta 11. Vila stoji vzhodno ob Tržaški, v križišču nasproti litoželeznega vodnjaka.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013