OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 18631
Ime enote:  Logatec – Vila Grič 2

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: vila
Tekstualni opis enote: Tlorisno in gabaritno razgibana hiša z vrtno ureditvijo. Arhitekturno in likovno oblikovanje povzema neoklasicistične likovne prvine, ki so zaokrožene v celostni vrtni ureditvi.
Datacija enote: prva polovica 20. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Grič 2. Viloa stoji v jedru naselja, severovzhodno od cerkve sv. Nikolaja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013