OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 15191
Ime enote:  Logatec – Toplar pri hiši Režiška 25

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: toplar
Tekstualni opis enote: Toplar s štirimi iz kamna zidanimi in štirimi lesenimi stebri. Po trije pari oken. Streha je simetrična strma dvokapnica z betonsko kritino, lesena zatrepa v dveh polah. 2/2 19. stol.
Datacija enote: druga polovica 19. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Kozolec stoji ob cesti v južnem delu Klanca, pri hiši Režiška cesta 25.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013