OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 15190
Ime enote:  Logatec – Toplar pri cerkvi sv. Nikolaja

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: toplar
Tekstualni opis enote: Toplar na dva šara oken s štirimi kamnitimi neometanimi stebri in dvema lesenima. Streha je simetrična opečna dvokapnica s čopoma. Toplar je bil postavljen ob koncu 19. stoletja, 2009 je bil prestavljen.
Datacija enote: zadnja četrtina 19. stol., prva četrtina 21. stol., 2009
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Kozolec stoji vzhodno od cerkve sv. Nikolaja, prvotno je stal v neposredni bližini severno od cerkve.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013