OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21506
Ime enote:  Logatec – Spominska plošča Ludviku Jermanu

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: del objekta
Tipološka gesla enote: spominska plošča
Tekstualni opis enote: Pravokotna tonalitna plošča z vklesanim napisom (odkrita 1959) je vzidana na hiši, pred katero je bil 16.4.1944 ustreljen aktivist OF Ludvik Jerman – žrtev črne roke.
Datacija enote: tretja četrtina 20. stol., 1959, druga svetovna vojna
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Spominska plošča je vzidana na severni, obcestni fasadi hiše Tržaška cesta 65.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013