OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21502
Ime enote:  Logatec – Spomenik padlim v NOB v Gorenjem Logatcu

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: javni spomenik
Tekstualni opis enote: Na ploščadi iz kamnitih plošč je postavljen kvader, ki ima na vseh štirih stranicah izbočene in zglajene plošče z vklesanimi imeni. Profilirana streha z zvezdo na vrhu. Arhitekt A. Bitenc, 1964.
Datacija enote: tretja četrtina 20. stol., 1964, druga svetovna vojna
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Spomenik stoji ob Tržaški cesti, pred gradom, na večji s peskom posuti površini.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013