Pokopališče v Dolenjem Logatcu je nastalo 1841 leta ob opustitvi pokopališča ob župni cerkvi. Ograjeno je z obzidjem.

Na njem je ohranjeno približno 29 nagrobnih spomenikov, nekateri izmed njih so ohranjeni v prvotni postavitvi z oblikovanimi železnimi ograjami. Ob osrednji poti, ob cipresah stoji pokopališko leseno razpelo z valovito bakreno strešnico in korpusom iz litine.

Lokacija: Dolenji Logatec

 

 

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 18614
Ime enote:  Logatec – Pokopališče
  
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: pokopališče, mrliška vežica
Tekstualni opis enote: Obzidano pokopališče z oblikovanim kamnitim stebrnim vhodom, stara mrliška veža, pokopališki križ s korpusom. Nekaj starih nagrobnih spomenikov med njimi rodbini Tollazzi in družini de Gleria, zadnja četrtina 19. stol.
Datacija enote: zadnja četrtina 19. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Pokopališče leži južno od Osnovne šole 8. talcev, ob Notranjski cesti.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 28. 5. 2013