Število prebivalstva Evrope in tudi Slovenije upada, govorijo statistične analize demografskega stanja. Statistična podlaga namreč kaže, da se bo, glede na že rojene deklice v Sloveniji, število žensk v najbolj rodni dobi (20-34 let) v naslednjih desetih letih močno znižalo od sedanjih dobrih 200.000 na manj kot 150.000. Kar pomeni tudi zniževanje števila rojstev, na drugi strani pa je moč pričakovati močan porast letnega števila umrlih, ki se bo še pred letom 2020 povečal od sedanjih skoraj 19.000 na okoli 30.000 letno. V osrednji Sloveniji naj bi do dotičnega leta te številke narasle od sedanjih 4.000 na 7000 umrlih letno.
Stroka in politika bosta morali poiskati odgovore in rešitve na problem upadanja števila prebivalstva, v smislu dviga rodnosti in zmanjševanja števila umrlih.

Demografske projekcije osrednje Slovenije oz. ljubljanske regije kažejo, da je v
letu 2008 živelo več kot 51.000 žensk v starosti od 20 do 34 let, v letu 2018 pa jih bo le še 40.000, kar kaže na pričakovanje nižjega števila rojstev. Vendar ne v Logatcu, saj je za občine, kot je Logatec, značilno, da je bilo v zadnjih letih povečano število rojstev, v večji meri, posledica priseljevanja mlajšega prebivalstva, s čimer se je bistveno povečalo število žensk v najbolj rodni dobi. In v kolikor Ljubljani ne bo uspelo ustaviti razseljevanja, lahko občine, tudi Logatec, pričakujejo še »dodatna« rojstva bivših Ljubljančanov.

V občini Logatec je 1. januarja 2009 prebivalo, bodisi začasno bodisi stalno, 13.271 prebivalcev, od tega 6.715 moških in 6.556 žensk. Med njimi je 737 otrok, v starosti med prvim in petim letom (predšolski) ter 1.377 otrok, v starosti od šest do petnajst let (osnovnošolci). Mladih v starosti od petnajst do osemnajst let je bilo, na ta dan, 683.
V letu 2008 se je rodilo 165 otrok, in sicer 90 dečkov in 75 deklic. Umrlo pa jih je 84.
Kako pa je s starejšimi občani? Nad sedemdeset let je dočakalo 1.545 občanov, in sicer 555 moških ter 683 žensk. Zanimivo, kako se spreminja struktura prebivalstva od rojstva do smrti. Po rojstvu je večje število dečkov, v starosti pa večje število žensk.
Najbolj zanimiv pa je vsekakor vitalni del prebivalstva.
Med devetnajstim in štiridesetim letom je 4.009 prebivalcev. Ti imajo v zadnjem obdobju veliko otrok, kar občino Logatec uvršča med najbolj hitro rastoče občine, po številu prebivalstva.
Več kot štirideset let ima 3.029 moških in 3.271 žensk, skupaj torej 6.300. Od tega je
4.181 poročenih, 512 razvezanih, 780 samskih, 765 vdovcev, za 58 pa ni podatka o statusu.
V starosti nad 95 let je 23 žensk in 1 moški.
Najstarejši sta dve občanki, rojeni leta 1906 in bosta v tem letu praznovali 103. rojstni dan.

Občinska uprava