OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 16114
Ime enote:  Logatec – Ostanki drevoreda ob Rovtarski cesti

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  integralna dediščina
Tip enote: vrtnoarhitekturna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: drevored
Tekstualni opis enote: Enoredni drevored sadnega drevja – tepk, ki je mestoma prekinjen, v severnem delu pa strnjen. Drevored ima krajinsko oblikovni in kulturno pričevalni pomen.
Datacija enote: tretja četrtina 20. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Drevored je zasajen ob Rovtarski cesti na severnem vstopu v Logatec.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013