OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 18628
Ime enote:  Logatec – Narodni dom

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: narodni dom
Tekstualni opis enote: V osnovi enonadstropna hiša, tlorisno razgibana, zgrajena 1923. Poudarjen osrednji vhodni del s štirimi stebri v pritličju, v nadstropju tri okna. Pred stavbo balustrada z enoramnim stopniščem.
Datacija enote: prva četrtina 20. stol., 1923
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Tržaška cesta 44. Hiša stoji severno od Tržaške ceste.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013