OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 18626
Ime enote:  Logatec – Kulturni dom

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: kulturni dom
Tekstualni opis enote: Tlorisno in gabaritno razgibana hiša iz leta 1939. Poudarjeno pročelje z ovalnim stebriščem in balkonom v nadstropju. S slepimi nišami, polkrožnimi in pravokotnimi okenskimi odprtinami poudarjene fasade.
Datacija enote: druga četrtina 20. stol., 1939
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Tržaška cesta 152. Hiša stoji zahodno ob Tržaški cesti, ob šoli.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013