OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 15189
Ime enote:  Logatec – Kavčičeva žaga

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: vodna žaga
Tekstualni opis enote: Žaga stoji na kamnitem podstavku, v zgornjem delu je med zidane stebre vpeto leseno ostenje. Streha je strma opečna dvokapnica brez čopov, zatrepa sta lesena. Sredina 19. stoletja.
Datacija enote: sredina 19. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Pri hišah Notranjska cesta 24 in 26. Žaga stoji ob mlinščici potoka Logaščica v južnem delu Dolenjega Logatca.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013