OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 15187
Ime enote:  Logatec – Kajža Vodovodna 8

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: kajža, hlev, čebelnjak
Tekstualni opis enote: Pritlična, lesena in ometana kajža peterostranega tlorisa, z lesenim zatrepom, krita z dvokapno streho. Ohranjena so majhna kvadratna okna. Za hišo stojita hlev in lesen čebelnjak. Konec 19. stoletja.
Datacija enote: zadnja četrtina 19. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Vodovodna cesta 8 (prej Čevica 56). Hiša stoji ob cesti, v severnem delu Dolenjega Logatca.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013