OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 18627
Ime enote:  Logatec – Hiša Tržaška 42

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: hiša
Tekstualni opis enote: Enonadstropna hiša podolgovatega tlorisa z dvokapno streho na čop. Vzhodni del pritličja je arkadno oblikovan. V notranjosti delno obokana s kamnitimi portali. V osnovi zgrajena leta 1800.
Datacija enote: prva četrtina 19. stol., 1800
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Tržaška cesta 42. Hiša stoji v jedru naselja, zahodno ob cesti.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013