OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 18623
Ime enote:  Logatec – Hiša Tržaška 13 
  

 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: hiša
Tekstualni opis enote: Nadstropna hiša pravokotnega tlorisa, krita s simetrično dvokapnico na čopa. Glavna fasada je sedemosna, osrednji pravokotni portal z obrobami v ometu, okna so trokrilna z obrobami.
Datacija enote: prva polovica 20. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Tržaška cesta 13. Hiša stoji vzhodno ob Tržaški cesti.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013