OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 18621
Ime enote:  Logatec – Hiša Tržaška 123

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: hiša
Tekstualni opis enote: Enonadstropna stanovanjska hiša pravokotnega tlorisa s simetrično dvokapnico. Glavna vhodna os poudarjena s portalom in z rizalitom v nadstropju s pilastri, izvedenimi v ometu. Zgrajena 1909.
Datacija enote: prva četrtina 20. stol., 1909
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Tržaška cesta 123. Hiša stoji vzhodno ob cesti, južno od Gasilskega doma.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013