OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 15184
Ime enote:  Logatec – Hiša Tržaška 114 
  

 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: hiša
Tekstualni opis enote: Nadstropno zidano hišo pokriva strma opečna dvokapnica. Profilirana podstrešni in delilni zidec. Pritličje izvedeno v rustiki. Pod okni v nadstropju motivi rombov v ometu. Pravokoten kamnit portal (1883).
Datacija enote: zadnja četrtina 19. stol., 1883
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Tržaška cesta 114. Hiša stoji ob Tržaški cesti v vzhodnem delu Gorenjega Logatca.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013