OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 15188
Ime enote:  Logatec – Hiša Čevica 2 
  

 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote: hiša, gostilna, vrt
Tekstualni opis enote: Nadstropna zidana hiša, stara furmanska gostilna in pošta. Členjena fasada. Dva črna kamnita portala, obokana notranjost. Ob hiši ograjen okrasni vrt. Konec 19. stoletja.
Datacija enote: zadnja četrtina 19. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Čevica 2 (prej Čevica 37). Hiša stoji na začetku, v severnem delu Dolenjega Logatca.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013