OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 15181
Ime enote:  Logatec – Hiša Cankarjeva 16 
  

 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: hiša
Tekstualni opis enote: Nadstropna zidana hiša kvadratnega tlorisa. Polkrožni kamniti portal z lesenimi vratnicami in nadsvetlobo. Profiliran podstrešni venec, streha je opečna, dvokapna s čopi. 2/2 19. stoletja.
Datacija enote: druga polovica 19. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Cankarjeva cesta 16. Hiša stoji ob Cankarjevi cesti v ulični liniji, v južnem delu Dolenjega Logatca.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013