OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 11146
Ime enote:  Logatec – Domačija Tovarniška 26 
  

 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote: furmanska gostilna, kašča, toplar, sadovnjak
Tekstualni opis enote: Domačijo iz sredine 19. stol. sestavljajo ambiciozno oblikovana enonadstropna hiša z dvokapno streho, poudarjeno z osrednjo vhodno osjo, zidana kašča, hlev in kozolec toplar ter sadovnjak.
Datacija enote: sredina 19. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Tovarniška cesta 26 (prej Dolenji Logatec 157). Domačija in nekdanja furmanska gostilna s pripadajočimi gospodarskimi objekti stoji v vzhodnem delu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013