OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 15163
Ime enote:  Logatec – Domačija Blekova vas 32 
  

 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote: gručasta domačija, kmečka hiša, gospodarsko poslopje
Tekstualni opis enote: Domačijo s konca 19 stol. sestavljajo pritlična zidana hiša s strmo dvokapno streho in z lesenima zatrepoma v dveh polah, nadstropna kašča ter gospodarsko poslopje. Hiša je bila okoli 2010 porušena in zgrajena nova.
Datacija enote: zadnja četrtina 19. stol., prva četrtina 21. stol., 2010
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija:
Blekova vas 32. Domačija je v pobočju nad cesto Logatec – Blekovske gmajne.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013