Podružna cerkev sv. Janeza Evangelista v Gorenji vasi se prvič omenja leta 1526. O stavbni zgodovini cerkve ni podatkov. Po ustnem izročilu je na mestu, kjer danes stoji cerkev, stal tabor, ki je nudil zavetje pred Turki.

Na levi strani v notranjosti cerkve krasijo steno še dobro ohranjene freske, ki predstavljajo pohod svetih treh kraljev.

Slika je zelo podobna freski iz cerkve v Nadlesku, v župniji Stari trg pri Ložu, ki ima ohranjeno letnico poslikave 1511. Zaradi podobnosti fresk se da sklepati, da tudi freska v cerkvi sv. Janeza izvira iz začetka 16. stoletja.Cerkev je dolga 19,90 m, široka pa 7,80 m. Pred vhodno steno ladje je prislonjen nečlenjen zvonik, nad preprostimi linami pa se nahaja psevdoromanski venčni zidec. Zvonik je pokrit s pločevino, streha ladje pa z bobrovo opeko. Skozi polkrožni portal pod zvonikom je vhod v cerkev. Od glavnih vrat vodijo v ladjo tri stopnice navzdol. Ladja je pravokotne oblike in je dolga 8,90 m, ter široka 6,60 m. Prezbiterij je dolg 5,20 m in širok 4,30 m, zaključen s tremi stranicami osmerokotnika. Notranjščina prezbiterija je iz druge četrtine 18. stoletja. Zakristija je levo. Slavolok je širok 3,10 m. V kotih so pilastri in nad njimi venčni zidec. Glavni oltar je kamnit, menza pravokotna, v niši je kip sv. Janeza Evangelista. Pod nišo je letnica 1768. Na vrhu v atiki stojijo kip sv. Pavla, na desni kip sv. Nikolaja. Na oltarju so poleg oltarnega križa kip sv. Urha in kip Marije z Detetom. 

Lokacija: Gorenji Logatec

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 1815
Ime enote:  Logatec – Cerkev sv. Janeza Evangelista v Gorenji vasi
  
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: podružnična cerkev, sv. Janez Evangelist
Tekstualni opis enote: Cerkev s srednjeveško zasnovo, prvič omenjena 1526. Prezbiterij prezidan v 18. stol. Pred fasado s polkrožnim portalom je prislonjen zvonik s poudarjenim venčnim zidcem na vrhu. Ostanki poslikave Pohoda sv. treh kraljev (pred sredino 15. stol.).
Datacija enote: prva polovica 15. stol., prva polovica 18. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KALCE
Občina: LOGATEC
Lokacija: Cerkev stoji pri pokopališču, ob Pokopališki poti, zahodno od Tržaške ceste, v zaselku Gorenja vas.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
Vir:Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 27. 5. 2013