OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 11104
Ime enote:  Logatec – Arheološko območje Krvave jame 
  

 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote: arheološko območje
Tekstualni opis enote: Na območju Krvavih jam je bila pri terenskem obhodu odkrita keramika mlajših zgodovinskih obdobij.
Datacija enote: pozni srednji vek, novi vek
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013