OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 13996
Ime enote:  Logatec – Arheološko najdišče Jama pri rimskem zidu 
  

 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote: jamska postojanka
Tekstualni opis enote: Jama pri rimskem zidu je bila odkrita leta 1981. V jami so bile odkrite rimske ostaline.
Datacija enote: rimska doba
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013