Po dveh uspešno izvedenih javnih razpravah, ki sta potekali v začetku julija in na katerih so bili izpostavljeni ključni prometni izzivi v Logatcu, ter delni analizi ankete, katere namen je pridobiti čim več podatkov o stališčih, navadah, željah in vrednotah občank in občanov glede urejanja prometa, je v sredo, 19. oktobra 2016, potekala tretja javna razprava namenjena oblikovanju Celostne prometne strategije Občine Logatec.

Osrednja tema tokratne javne razprave je bila preverjanje scenarijev razvoja ter iskanje in oblikovanje ciljev, rešitev in načinov za dolgoročno trajnostno ureditev prometa v občini. Na podlagi teh se bo v naslednjih korakih razvijala vizija razvoja prometa. Udeležencem so bili uvodoma predstavljeni trije skrajni scenariji ter njihovi potencialni cilji in posledice, ki jih prinaša razvoj posamezne vrste prometa. Scenariji so bili osredotočeni na boljšo pretočnost motornega prometa, večjo uporabo javnega prevoza ter povečanje kolesarjenja in pešačenja. Na teh izhodiščih so udeleženci pod vodstvom mentorjev v skupine razvrstili cilje, ki jim želijo slediti v okviru razvoja posamezne vrste prometa, po tem pa glasovali za tiste, ki se jim zdijo najpomembnejši.

Izkazalo se je, da so si Logatčani enotni v tem, da se je potrebno znebiti tranzitnega tovornega prometa, ki po njihovem mnenju preobremenjuje Tržaško cesto in tudi druge ulice v občini, predvsem, če želijo doseči enega izmed pomembnejših ciljev – ustvariti pešcem in kolesarjem bolj prijazno bivanje v središču mesta. Tako je bila glavna tema javne razprave preusmeritev tovornega prometa na alternativne prometnice – obvoznice, ki pa jih je treba še zgraditi. S tem se je pogovor nekoliko oddaljil od namena priprave celostne prometne strategije, da se promet ureja na bolj trajnosten način. Vendarle so udeleženci poleg tradicionalne prometne teme, kakršna je obvoznica, poudarili tudi potrebe po ureditvi kolesarskih poti v celotni občini, izboljšanju varnosti za hojo, po večji usklajenosti linij in voznih redov javnega potniškega prometa z dejanskimi potrebami ter po ureditvi P+R postajališč in prestopnih točk za potrebe sopotništva.

Tretja javna razprava predstavlja osnovo za oblikovanje predlogov in vizije, ki bo sledila v drugi fazi priprave strategije in v kateri se bo pričela izbira konkretnih ukrepov. Občanke in občani pa ste še vedno vabljeni k sodelovanju v anketi, ki je dostopna na spletni strani Občine Logatec.

Besdilo in foto: Barbara Boh, RRA LUR