OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 15160
Ime enote:  Laze pri Planini – Domačija Laze 7 
  

 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote: domačija, kmečka hiša, kašča, hlev, senik, toplar
Tekstualni opis enote: Domačija: pritlična hiša z dvokapno streho na čop. Nadstropna kašča in ob breg zidan hlev s senikom, ki se ga drži lesen toplar. Domačijo obdaja kamniti zid. Sredina 19. stoletja.
Datacija enote: sredina 19. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LAZE
Občina: LOGATEC
Lokacija: Laze 7. Domačija leži v zahodnem delu Laz, v predelu naselja Na Klancu.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013