OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 308
Ime enote:  Laze pri Planini – Domačija Laze 1

 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote: domačija, kmečki dvorec, kašča, toplar, hlev
Tekstualni opis enote: Domačija obsega kmečki dvorec notranjskega peterostranega tlorisa z delnim gankom v nadstropju, z gotskimi okenskimi okvirji ter obokano notranjostjo, zidano kaščo, toplar in hlev. Zasnova je iz druge polovice 16. stoletja ali začetka 17. stoletja.
Datacija enote: prelom 16. stol. in 17. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LAZE
Občina: LOGATEC
Lokacija: Laze 1. Domačija stoji v predelu Na klancu, v južnem delu naselja, tik ob robu Planinskega polja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika  spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Domačije Laze 1 za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 20/2007-963
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 7.3.2007 – 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013