OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 11101
Ime enote:  Laze pri Planini – Arheološko območje 
  

 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
arheološko območje, grobišče, utrdba
Tekstualni opis enote:
Na območju naselja je bilo odkrito antično grobišče. V literaturi se omenja tudi obstoj rimske zaporne utrdbe.
Datacija enote: rimska doba
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: JAKOVICA
Občina: LOGATEC 
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013