KS VRH SVETIH TREH KRALJEV
Vrh Sv. Treh Kraljev 19, 1373 Rovte
Telefon: 041 966 565
e-pošta: ksvrhsvetihtrehkraljev@obcina-logatec.si

predsednik: Janez Krvina
člani: Blaž Jelovčan, Boštjan Mivšek, Petra Pagon, Miha Alič, Katja Hribernik, Marija Jelovčan

 

Krajevna skupnost zajema naselja:

Hleviše
Hleviše so naselje samotnih kmetij, ki leži na zahodnem pobočju Vrha svetih Treh kraljev (884 m), nad dolino rečice Sovre. 
Na dolomitu in apnencu prevladuje neporasel in vrtačast, na nekarbonatnih kamninah pa strm, grapast in z gozdom porasel svet. Glavna vira zaslužka sta živinoreja in gozdarstvo.

Hlevni Vrh
Naselje z gručastim jedrom je nastalo iz zaselka pri cerkvi sv. Miklavža v Rovtarskem hribovju. Maloštevilne kmetije so nad povirnim delom doline rečice Sovre, južno od Vrha svetih Treh kraljev (884 m). 
Na dolomitnih tleh prevladujejo pašniki in travniki, drugje pa gozdovi. Poznano je Jezero pri Račevskem jezeru, v njegovi okolici pa je tudi več počitniških hišic.

Lavrovec
Naselje Lavrovec se nahaja na stiku Škofjeloškega, Rovtarskega in Polhograjskega hribovja.
Sestavljajo ga samotne kmetije, razložene po južnih pobočjih istoimenskega hriba, ki povezuje Smrečje z Žirovskim Vrhom ( Goli vrh, 962 m). 
Poznano je presihajoče-kraško Račevsko jezero, v dolini rečice Račeve.

Vrh Sv. Treh Kraljev  
Vrh Sv. Treh Kraljev je razloženo naselje, ki leži zahodno od Smrečja, na pobočjih vzpetine Vrh (884 m). Na njem stoji prezidana, prvotno gotska župnijska cerkev sv. Treh kraljev z lepim razgledom na Alpe in Notranjsko. 
Pri osnovni šoli pa je vhod v nedokončan bunker tako imenovane Rupnikove linije iz 2. svetovne vojne. V njem je vhod v 960 m dolgo Jamo pri sv. Treh kraljih. Kraj se je med leti 1952 in 1992 imenoval Vrh nad Rovtami.

Video: MarkoMarko

https://www.youtube.com/watch?v=v=5gRCrplR3_Y