KS TABOR
Tržaška cesta 152, 1370 Logatec
Telefon: 051 217 719
e-pošta: kstabor@obcina-logatec.si

predsednik: Blaž Kranjc
člani: Mateja Jemec Tomazin, Jaka Jaklič, Nejc Klevišar, Gordana Pirc, Manca Rudolf, Nataša Šemrov

 

Krajevna skupnost Tabor obsega naselja:

Logatec – Gorenji Logatec
Mestno naselje je nastalo na kraškem polju v osrednjem delu Logaške kotline. Kraji Blekova vas, Cerkovska vas, Gorenja vas, Čevica, Brod, Vas, Martinj hrib in Mandrge so se do leta 1980 združevali v Gorenji in Dolenji Logatec. 
Danes je Logatec enotno naselje. Skozenj poteka cesta Ljubljana- Postojna, od katere se tu odcepijo ceste proti Žirem in Cerknici, v bližnjih Kalcah pa proti Idriji in čez Hrušico v Vipavsko dolino. 
V Logatcu in njegovi okolici je veliko zanimivih kraških pojavov. Med njimi izstopa jama Gradiščnica, sredi naselja pa je ponorno brezno Jačka.

Grčarevec
Grčarevec je gručasto naselje, ki leži ob stari cesti Ljubljana-Postojna. Nahaja se na severnem robu Planinskega polja, med Mesarjevim hribom (795 m) in Lanskim vrhom (582 m). 
Pod vasjo se občasno pojavijo kraški izviri, v okolici pa so tudi številna brezna in kraške jame. V vasi stoji cerkev sv. Luke.

Kalce
Obcestno naselje leži na prehodu Logaškega polja v Hotenjsko podolje. Na koncu strnjenega naselja se odcepita cesti proti Postojni in Idriji ter cesta, ki preko Hrušice pelje v Vipavsko dolino. 
Posamezne samotne kmetije so na pobočjih bližnje visoke kraške planote Hrušica. Manjše naselje počitniških hišic pa se nahaja pod Andrejevim gričem (572 m).

Žibrše
Žibrše so naselje samotnih kmetij, raztresenih po slemenih in dolomitnem grapastem svetu v južnem delu Rovtarskega hribovja. 
Naselje leži med Hotedršico in Logatcem, v porečjih ponikalnic Logaščice in Hotenjke. Ob potoku Reka in ob Črnem potoku so številni mlini in zajetja za logaški vodovod. 
Na plitvih dolomitnih tleh prevladujejo travniki in pašniki. Njiv skoraj da ni. Precej vaščanov dela v Logatcu. V zadnjem času je tu zraslo več počitniških hiš.