KS NAKLO
Notranjska cesta 4, 1370 Logatec
Telefon: 041 217 128
e-pošta: ksnaklo@obcina-logatec.si

predsednik: Tomaž Šen
člani: Monika Rudolf, Ivana Podjed, Anže Zorman, Boris Čičmirko, Aljoša Peček, Andrej Grom

KS Naklo obsega del Logatca in del Zaplane:

Logatec
Mestno naselje je nastalo na kraškem polju v osrednjem delu Logaške kotline. Kraji Blekova vas, Cerkovska vas, Gorenja vas, Čevica, Brod, Vas, Martinj hrib in Mandrge so se do leta 1980 združevali v Gorenji in Dolenji Logatec. 
Danes je Logatec enotno naselje. Skozenj poteka cesta Ljubljana- Postojna, od katere se tu odcepijo ceste proti Žirem in Cerknici, v bližnjih Kalcah pa proti Idriji in čez Hrušico v Vipavsko dolino. 
V Logatcu in njegovi okolici je veliko zanimivih kraških pojavov. Med njimi izstopa jama Gradiščnica, sredi naselja pa je ponorno brezno Jačka.

Zaplana
V Logaško občino sega le manjši del razloženega naselja Zaplana na jugovzhodu Rovtarskega hribovja. Drugi del naselja pa pripada vrhniški občini. Na rimsko dobo spominjajo še vedno vidni sledovi Ajdovskega zidu na Jerinovem griču pri istoimenskem zaselku.