Projekt KRAS.RE.VITA je projekt, preko katerega državne in lokalne inštitucije izvajamo aktivnosti za varovanje dveh izjemnih posebnosti slovenskega področja, in sicer Cerkniško jezero in Planinsko polje. Ena izmed aktivnosti na Planinskem polju je preusmeritev obiskovalcev ven s Planinskega polja, v kolikor pa nastopi tehten razlog za njegov obisk, potem se po Planinskem polju hodi po že obstoječih večinoma makadamskih poljskih poteh. Poti, kjer se sme hoditi, so na zemljevidu označene z rumeno barvo. Do konca projekta KRAS.RE.VITA bodo te poti tudi označene z ustreznimi usmerjevalnimi in pojasnilnimi tablami.

Zakaj je Planinsko polje tako posebno?
Planinsko polje je izjemno, pestro in slikovito območje, ki ga varuje več varstvenih režimov hkrati: gre za zavarovano območje, območje Nature 2000, ekološko pomembno območje ter območje številnih naravnih vrednot državnega pomena. Med najbolj poznanimi varovanimi lastnostmi Planinskega polja so presihajoče jezero, reka Unica z značilnimi meandri ter živalski in rastlinski prebivalci, ki jih skušamo ohraniti za naslednje generacije. Planinsko polje je pomemben habitat številnih metuljev, netopirjev in dvoživk ter ptic kot so kosec, pisana penica in rjavi srakoper. Tu varujemo tudi različna mokrotna, negnojena travišča in obvodne sestoje, na katerih uspevajo izjemno pestre in v svetovnem merilu vse bolj ogrožene vrste rastlin kot so ilirski meček, sibirska perunika, močvirski svišč, veliki poletni zvonček in številni predstavniki orhidej. Posebej izstopa travniška morska čebulica, ki je v Sloveniji ne srečamo nikjer drugje. Z gnojenjem te ogrožene vrste izginejo, nadomestijo pa jih znanilci gnojenih travnikov: regrat, zlatice, kislice, kukavičja lučca …

Kako lahko poskrbimo, da naš obisk ne bo imel škodljivih posledic za ogrožene vrste in habitate
Nekaj smernic je že splošno poznanih: vse odpadke odnesemo s seboj, ne povzročamo hrupa in ne vozimo z motornimi vozili ali kolesi izven utrjenih voznih površin.

Vas je zamikalo, da bi se podali na ogled lepot Planinskega polja kar tako počez, čez drn in strn? Morda, da bi tako svobodo privoščili vsaj svojemu štirinožnemu prijatelju?
Lastniki zemljišč, ogrožene vrste rastlin in živali vas lepo prosijo, da tega ne storite. Tak sprehod za seboj pusti poteptane ogrožene vrste rastlin, preplašene živali, prav lahko pa tudi uničeno gnezdo ali zapuščene mladiče kosca in drugih vrst ptic, ki gnezdijo na tleh. Vsi vam bomo hvaležni, če boste raje uživali na sprehodu po urejenih poteh, kakor so zarisane na zemljevidu.

Bi si na Planinskem polju radi nabrali zelišča ali morda le šopek rastlin za okras vašega doma?
Pred nabiranjem prosim preglejte Uredbo o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah in se prepričajte, da ne gre za kakšno od zavarovanih vrst rastlin. Poleg tega poskrbite, da lastnikom ne boste povzročali škode, da rastlin ne poškodujete trajno in da ne presežete zakonsko določene meje 1 kg zelenih rastlin.

Ste se naveličali svoje zlate ribice, želvice ali drugega ljubljenčka?
Domorodni prebivalci Planinskega polja vas lepo prosijo, da s svojimi domačimi ljubljenčki ravnate odgovorno in jih nikoli ne spuščate v naravo, saj njihova prisotnost v naravi lahko povzroči nepopravljivo škodo. Prav tako poskrbimo, da v naravo ne vnašamo rastlinskih vrst, ki na Planinskem polju niso naravno prisotne.

Zavedajmo se, da ob vsakem obisku Planinskega polja gostujemo v dragoceni in edinstveni krajini. Bodimo odgovorni gosti, ki bodo domovanje človeških, živalskih in rastlinskih prebivalcev pustili čim bolj nedotaknjen in urejen.

Jana Laganis, Naravovarstvena svetovalka
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
Renata Gutnik, Višji svetovalec, Občina Logatec
Skica: Simona Šušteršič Štrukelj, višji svetovalec, Občina Logatec