Laze 3, 1370 Logatec, T 01/ 754 48 03, 031/ 38 03 98
V podstrešnih prostorih Tršarjeve domačije v Lazah je razstavljena etnološka zbirka predmetov, ki prikazujejo in pripovedujejo zgodbe iz preteklosti in vsakdanjika domačinov. Ob stalnih zbirkah različnega orodja, tuje in domače keramike ter metuljev s Planinskega polja, so na ogled tudi občasne razstave. Tam ustvarja keramičarka, kiparka in diplomirana slikarka Nataša Prestor. Izdeluje malo lončeno plastiko in tako nadaljuje tradicijo slovenskih lončarjev, oblikovalcev figuralne keramike. Motive za oblikovanje keramike išče v slovenskem ljudskem izročilu, na panjskih končnicah, na različnih podobah, v oblikah ljudske dekoracije, v šegah in navadah ter v različnih človekovih življenjskih obdobjih.