OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21527
Ime enote:  Kalce pri Logatcu – Spomenik ruskim vojnim ujetnikom Na vodicah 

OPIS ENOTE DEDIŠČINE 

Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
javni spomenik
Tekstualni opis enote:
Spomenik v obliki štiristrane piramide, zidane iz lomljencev, na tlakovani ploščadi. V piramido je vzidana bronasta plošča z reliefnim napisom “Ruskim vojnim ujetnikom 1914-1918”. Plošča z napisom je bila vzidana leta 1982.
Datacija enote: prva polovica 20. stol., tretja četrtina 20. stol., 1982, prva svetovna vojna
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KALCE
Občina: LOGATEC
Lokacija:
Spomenik stoji na južnem robu travnate globeli, ki jo na zahodni in severni strani obkroža stara cesta Kalce-Col.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013